Ako pomôcť

Ako môžete pomôcť?

  1. FINANČNE a celkom transparentne možno prispieť aj pomocou portále nadácie Pontis Dobrá krajina https://www.dobrakrajina.sk/sk/projekt/brave-kids-odvazne-deti
  2. HĽADÁME HOSTITEĽSKÉ RODINY pre deti aj pre lídrov. Čo to znamená, dočítate sa nižšie.
  3. HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV s jazykovými (angličtina, taliančina, arabčina, poľština) a animačnými schopnosťami z radov študentov aj dospelých. Ide o pomoc pri organizácii denného programu zahraničných detí, pri vydávaní stravy, pri organizácii ich prestávok v programe, pri presunoch na výlety, pri nácviku vystúpení a pod.

HOSTITEĽSKÁ RODINA pre DETI

- rodina by mala mať minimálne jedno svoje dieťa

- do rodiny sa ubytúvajú 2 deti – podmienkou je, aby mali k dispozícii vlastnú izbu

- zahraničné deti sú vo veku 8-15 rokov

- zahraničné deti majú celodenný program od 9.00 do 17.00 - potrebné je deti na workshopy ráno doniesť a večer vyzdvihnúť

- deti majú cez víkendy program s hostiteľskou rodinou

- počas dňa sa o program a stravu pre zahraničné deti stará Haliganda – v hostiteľských rodinách raňajkujú a večerajú

- komunikačný jazyk – angličtina (avšak nie všetky deti ovládajú aj iný než rodný jazyk)

- je potrebné sa pripraviť, že prvé dni to bude trochu kostrbaté, pokiaľ si deti a rodina navzájom na seba navyknú)

HOSTITEĽSKÁ RODINA pre LÍDROV (dospelých vedúcich detských tímov zo zahraničia)

- ubytúvajú sa v rodinách jednotlivo

- mali by mať k dispozícii vlastnú izbu

- potrebné dopraviť ich na workshopy a z workshopov (ale po dohode je možné, že dospelí sa môžu premiestňovať aj sami - je potrebné ich usmerniť)

- strava ako u detí - raňajky a večera v rodine (cez deň sa o nich postará Haliganda)

- cez víkend program v rodine

- komunikačný jazyk - angličtina

- môže sa stať, že deti a lídri budú chcieť mať cez víkend spoločný program (prípadne po skončení workshopov)

- prípadne lídri budú mať večer vlastný spoločný program mimo rodiny

- v prípade problémov s deťmi je potrebné kontaktovať koordinártora projektu ( Zuzana Palková 0903 136 939 ) problémy s deťmi rieši líder skupiny, do ktorej deti patria

BENEFIT PRE HOSTITEĽSKÚ RODINU

- kontakt s cudzou kultúrou

- možnosť nezištnej a priamej pomoci deťom zo zahraničia

- deti hostiteľských rodín absolvujú v 2. týždeň pobytu 5-dňový workshop so zahraničnými lídrami a na konci budú mať vystúpenie s tým, čo si spoločne nacvičili

-voľné vstupenky alebo zvýhodnené vstupné do mestských zariadení pre celú rodinu počas trvania festivalu (zoznam zariadení bude aktualizovaný neskôr)


Ness KDC Košiciam

Webová stránka bola vytvorená v rámci projektu NESS KDC Košiciam