O projekte

O projekte Brave Kids

Pomôžte nám zmeniť názory detí na inakosť, pohľad dospelých na deti zo znevýhodneného prostredia, priniesť viac kreatívnej práce v sociálnych projektoch, podporiť a rozvíjať neformálnu edukáciu v našej komunite a v našom okolí. Brave Kids je projekt, ktorý v sebe spája sociálnu inklúziu,neformálnu edukáciu, performence a princípy živej knižnice.V Košiciach sa stretnú deti z Izraela, Iránu, Talianska a Poľska, aby sa tu učili navzájom od seba a pod vedením profesionálnych režisérov pripravili jedno performence, ktoré sa prenesie do Wroclava. Tam sa odprezentuje spolu s ďalšími piatimi predstaveniami, ktoré vzniknú v mestách v Poľsku.Vo Wroclave potom všetkých 200 detí z 15 krajín sveta a 4 kontinentov budú pracovať spolu na jednej show. Spolu s deťmi prídu ich lídri, ktorí tu odprezentujú svoju prácu s deťmi z rôznych krajín sveta žijúcimi na ulici, v nevyhovujúcich sociálnych podmienkach a pod

V súčasnej spoločnosti narastá falošný nacionalizmus, netolerantnosť, xenofóbia. Tento projekt prirodzeným spôsobom zosieťuje deti z rôznych kútov sveta a naučí ich, že všade na svete a v každom sociálnom prostredí sa môže rozvíjať talent a ľudské hodnoty. Deti s takýmto zážitkom môžu ovplyvniť aj dospelých vo svojom okolí. Vzniknú veľmi reálne vzťahy medzi deťmi, cez tieto vzťahy vzniká aj potreba pomôcť rodinám týchto detí. Po našej minuloročnej účasti na tomto projekte sa rodičia detí, ktoré boli na Brave Kids zo Slovenska, rozhodli zabezpečiť vzdelanie piatim chlapcom z Ugandy. Vo svete je mnoho fungujúcich sociálnych modelov v práci s detskými a dospelými bezdomovcami, s deťmi v detských domovoch, s deťmi vyrastajúcimi na ulici a niektoré z týchto modelov môžu inšpirovať ľudí na Slovensku pracujúcich v tejto oblasti. Preto s deťmi prídu aj ich lídri, ktorí budú mať možnosť na troch verejných prezentáciách ponúknuť systém a výsledky svojej práce sociálnym pracovníkov na Slovensku. Zároveň navštívime s deťmi dve sociálne centrá pre rodiny , kde deti vystúpia a zorganizujeme tam stretnutie s pracovníkmi týchto zariadení. Veríme, že takýmito krokmi môžeme veľmi pozitívne prispieť k zmene klímy na Slovensku.

Ciele projektu:

1. Odbúrať v deťoch a v ich rodičoch xenofóbiu, falošné národné povedomie hraničiace s nacionalizmom - a to spoločnou prácou s deťmi zo znevýhodneného prostredia z celého sveta.

2. Priniesť na Slovensko jedinečný edukačno-umelecký projekt a inšpirovať tak kreatívcov v sociálnej oblasti,

3. Inšpirovať ľudí pracujúcich so znevýhodnenými skupinami obyvateľov (najmä detí) prostredníctvom lídrov z podobných projektov pracujúcich vo svete.

4. Zviditeľniť vo svete prácu zaujímavých združení na Slovensku v oblasti bezdomovectva, práce s deťmi v detských domovoch a pod.

5. Ponúknuť iný model neformálnej edukácie, ktorý môže pozitívne inšpirovať aj ľudí na Slovensku.

Projekt je na svete už piaty rok a má celosvetový ohlas. V minulom roku sa 6 detí z Košíc s umeleckými a sociálnymi lídrami zúčastnilo na tejto jedinečnej akcii spolu s deťmi z trinástich krajín sveta (Nepál, India, Brazília, Ukrajina, Rusko, Uganda a ďalšie), kde sme prezentovali našu krajinu a deti sa predstavili v spoločnom predstavení v národnom divadle vo Wroclawe. V tomto roku sa časť tohto projektu dostane na Slovensko - do Košíc.

OZ Haliganda sa stala hlavným partnerom tohto projektu a posledné dva júnové týždne bude hostiť deti z Izraela, Iránu, Talinaska a Poľska. Budú to deti , ktoré pracujú v rôznych sociálnych a kultúrnych projektoch. Sú to deti z rôznych sociálnych prostredí - poväčšine zo znevýhodneného prostredia chudoby, deti ulice ale aj deti z neznámych, zabudnutých oblastí sveta, ktoré sa snažia uchovať svoju jedinečnosť. V ďalších piatich mestách Poľska budú pracovať tiež skupinky detí a lídrov.

V každej skupine budú štyri krajiny a z každej krajiny šesť detí a jeden až dvaja lídri. Dva týždne budú u nás pracovať deti a ich umeleckí lídri.

Projekt je založený na princípe "deti učia deti". Deti z rôznych štvrtí, rôznych krajín spoločne pracujú pod vedením profesionálnych umelcov a tvoria spoločné dielo, pri ktorom nejde len o výsledný tvar, ale o to, aby sa deti naučili rešpektu, poznali iné kultúry, stali sa tolerantnými a pod. Princíp práce je založený na vzájomnej prezentácii talentov detí. Tie potom učia ostatné deti tomu, čo vedia najlepšie, v čom sú dobrí. Tak vznikajú reálne, pevné putá. Deti sa utvrdzujú v tom, že to čo robia, nie je nič menejcenné, ale že je tu niekto, kto stojí o to naučiť sa to od neho. Dieťa sa stáva dôležitým členom komunity, učí sa komunikovať s ľuďmi z inej kultúry, rešpektovať ich, učí sa viesť komunitu a zároveň si overuje dôležitosť svojho talentu. Tieto vzájomné prezentácie sú koordinované umeleckými lídrami, ktorí prvý týždeň pozorujú deti, snažia sa ich len korigovať a hlavne podnecovať, inšpirovať k otvorenosti, ku komunikácii. Umeleckí lídri pri pozorovaní tvoria koncept performence, ktoré vznikne na základe toho, čo priniesli so sebou deti a čo vznikne z ich vzájomnej komunikácie. Druhý týždeň deti s umeleckými lídrami začínajú pracovať na tvare performence. Umelecký tvar – Final Show, ktorý si tu pripravia bude odprezentovaný v kultúrnom centre Veritas a potom následne v divadle vo Wroclawe. Každá skupina príde do Košíc s pripravenou 15-20 minútovou prezentáciou svojej práce. Tú budú môcť vidieť obyvatelia a klienti dvoch sociálnych centier v okolí Košíc, kde sa so všetkými skupinami vyberieme. Svoje danosti deti tiež odprezentujú na veľkej pouličnej Parade, ktorá sa odohrá na Hlavnej ulici v rámci akcie Kultúrne leto v Košiciach, na Integračnom pikniku na Jazere a na Open air vystúpení na sídlisku KVP.

Okrem detí budú v Košiciach pracovať aj lídri z jednotlivých krajín, ktorí budú viesť workshopy s deťmi a dospelými tu na Slovensku, budú prezentovať svoje jedinečné projekty v oblasti sociálnej, edukačnej a umeleckej.

Dve prezentácie budú pripravené pre širokú verejnosť. Vybrané skupiny sú aktívni členovia komunity, ktorí formou umenia, kultúrnych aktivít a zachraňujú dospelých a najmä deti z ulíc, pred drogovou závislosťou, chudobou a pod. Ich metódy práce sú absolútne jedinečné a inšpiratívne. Sú to ľudia, ktorí pracujú v neľahkých podmienkach, a preto si museli vytvoriť svoje autorské, kreatívne metódy práce s deťmi a dospelými. Veríme, že prezentácia a priamy kontakt s týmito veľkými sociálnymi a kultúrnymi pracovníkmi z celého sveta môže obohatiť komunitných pracovníkov, sociálne projekty v našom regióne, ale aj jednotlivcov, ktorí sa čoraz viac aktivizujú. Myslíme si, že aj ich skúsenosti s komunitami ľudí, z ktorých k nám prichádzajú utečenci môže pomôcť jednak pochopiť, ale hlavne nastaviť správne metódy práce s týmito ľuďmi, ktorí sa stanú súčasťou našej kultúry.

Plánujeme tiež prezentáciu jednotlivých krajín a Slovenska spojenú s worshopmi pre deti z vybraných základných škôl. Podmienkou hlavného organizátora je, aby deti bývali vo dvojiciach vo vybraných rodinách. Rodiny získajú jedinečnú možnosť byť s deťmi z iných kultúr, ich deti si takto prirodzene nájdu priateľov z iných krajín. Zároveň umeleckí lídri budú viesť workshopy s deťmi z rodín, v ktorých budú deti ubytované. Deti sa tak budú učiť od profesionálov v svojej oblasti.

V tomto roku si náš partner vyžiadal aj skupinu, ktorá by reprezentovala rómsku komunitu a prácu s ňou. Skupina šiestich rómskych detí a jeden líder zo Slovenska (Súkromná základná škola na Galaktickej ulici pod zriaďovateľskou činnosťou Nadácie dobrej rómskej víly Kesaj) budú súčasťou štvortýždňovej práce v Krakowe spolu s ďalšími skupinami z Maroka, Iránu a Bosny a Hercegoviny..

Partnerom, ktorí by sa rozhodli nám pomôcť pri realizovaní projektu ponúkame: - voľné vstupy na workshopy, prezentácie a predstavenia projektu Brave Kids - priamu participáciu na formovaní projektu - hosťujúce rodiny, dobrovoľnícka práca na projekte - prezentáciu partnera na všetkých verejných podujatiach - odkazy na našich stránkach a stránkach našich partnerov - prezentáciu loga na všetkých tlačených mediálnych prvkoch - benefity na podujatia o.z.Haliganda - zľavené vstupné na vystúpenia Divadla Haliganda, na účasť v Detských kreatívnych laboratóriách a pod.

BRAVE KIDS opäť u nás

Občianske združenie Halignada sa už 14. rok angažuje v oblasti výchovy, vzdelávania, tvorivosti a umeleckých aktivít pre deti od narodenia do 12 rokov a pre ich rodičov. V minulom roku sme sa zapojili do medzinárodného detského edukačného projektu Brave Kids. V tomto roku sme sa stali jeho spoluorganizátormi. V júni budeme hostiť počas 2 týždňov 40 detí z Indie, Izraela a Ukrajiny. Pripravujeme im program, podmienky na vzájomné učenie a tvorbu a tiež hľadáme rodiny, ktoré by im poskytli ubytovanie. Výnimočnosť projektu Brave Kids ocenila aj Nadácia Pontis . Ak nás v tomto projekte chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo cez jej portál Dobrá krajina

https://www.dobrakrajina.sk/sk/projekt/brave-kids-odvazne-deti

.

UBYTOVANIE DETÍ – BRAVE KIDS

 

OZ Haliganda hľadá hostiteľské rodiny v Košiciach a blízkom okolí, ktoré by v termíne od 17. 6. do 1.7.2016 ubytovali vo svojich domovoch detských alebo dospelých účastníkov projektu Brave Kids. Sú to deti zo zahraničia (krajiny budú aktualizované neskôr).

 

HOSTITEĽSKÁ RODINA pre DETI

- rodina by mala mať minimálne jedno svoje dieťa

- do rodiny sa ubytúvajú 2 deti – podmienkou je, aby mali k dispozícii vlastnú izbu

- zahraničné deti sú vo veku 8-15 rokov

- zahraničné deti majú celodenný program od 9.00 do 17.00 - potrebné je deti na workshopy ráno doniesť a večer vyzdvihnúť

- deti majú cez víkendy program s hostiteľskou rodinou

- počas dňa sa o program a stravu pre zahraničné deti stará Haliganda – v hostiteľských rodinách raňajkujú a večerajú

- komunikačný jazyk – angličtina (avšak nie všetky deti ovládajú aj iný než rodný jazyk)

- je potrebné sa pripraviť, že prvé dni to bude trochu kostrbaté, pokiaľ si deti a rodina navzájom na seba navyknú)

 

HOSTITEĽSKÁ RODINA pre LÍDROV (dospelých vedúcich detských tímov zo zahraničia)

- ubytúvajú sa v rodinách jednotlivo

- mali by mať k dispozícii vlastnú izbu

- potrebné dopraviť ich na workshopy a z workshopov (ale po dohode je možné, že dospelí sa môžu premiestňovať aj sami - je potrebné ich usmerniť)

- strava ako u detí - raňajky a večera v rodine (cez deň sa o nich postará Haliganda)

- cez víkend program v rodine

- komunikačný jazyk - angličtina

- môže sa stať, že deti a lídri budú chcieť mať cez víkend spoločný program (prípadne po skončení workshopov)

- prípadne lídri budú mať večer vlastný spoločný program mimo rodiny

- v prípade problémov s deťmi je potrebné kontaktovať koordinártora projektu ( Zuzana Palková 0903 136 939 ) problémy s deťmi rieši líder skupiny, do ktorej deti patria

 

BENEFIT PRE HOSTITEĽSKÚ RODINU

- kontakt s cudzou kultúrou

- možnosť nezištnej a priamej pomoci deťom zo zahraničia

- deti hostiteľských rodín absolvujú v 2. týždeň pobytu 5-dňový workshop so zahraničnými lídrami a na konci budú mať vystúpenie s tým, čo si spoločne nacvičili

-voľné vstupenky alebo zvýhodnené vstupné do mestských zariadení pre celú rodinu počas trvania festivalu (zoznam zariadení bude aktualizovaný neskôr)

 


Ness KDC Košiciam

Webová stránka bola vytvorená v rámci projektu NESS KDC Košiciam