Inscenácie

MEGABÁBKY

Megabábky František a Sisi sú zdola vodené – viac ako trojmetrové bábky javajky. Na ovládanie každej z nich sa podieľajú traja bábkoherci. Hlavy ako aj dlane bábok majú vyše metra. Bábky sú vhodné do sprievodov ako výrazné vizuálne prvky na oživenie plenérových podujatí, ako živé upútavky a pozvánky na podujatia a podobne. Po dohode (predovšetkým po technickej stránke) možno bábky nadabovať, prípadne podľa potreby skoncipovať krátke hrané scénky s bábkami. Doplnia ich bábky Herodesa, krčmárky a anjela v tradičnom vianočnom príbehu.

návrhy a umelecko-technická realizácia: Peter Lorinc

pomoc pri technickej realizácii: Ľudka Benková

kostýmy: Silvia Sorgerová

ROZPRÁVKOVÝ AUTOMAT

Podľa vzoru bankomatov, kávomatov a mliekomatov vznikla idea automatu, z ktorého si možnosť vybrať  rozprávku.     V ponuke je 8 známych aj menej známych rozprávok pre deti (Červená čiapočka, O psíčkovi a mačičke, ale aj Potkaniar či Mačacia krajina). Každá z nich je spracovaná do 10-15 hutných ale vtipných a divadelne nabitých minút. Trvanie jednej rozprávky sa zvyčajne predĺži, keďže do hry sú zapájaní aj detskí diváci. Buď sú postavami vyzvaní, aby vyjadrili svoj názor, alebo aby rozprávkovým postavám pomohli radou či rozhodnutím, alebo sú priamo zahrnutí do deja ako aktéri, no poväčšine sa z nich stanú herci alebo rekvizity. Poradie rozprávok si určujú deti z publika samy.

Predstavenie je prenosné a veľmi kontaktové – uspôsobené na hranie vnútri aj v plenéri.

Trvanie inscenácie závisí od objednávky (resp. na aký čas, či koľko rozprávok sa dá deťom na výber) od 10 – po 80 minút. Rozprávky sa dajú hrať aj blokovo v rámci rozsiahlejšieho programu pre deti (napr. v 3 vstupoch po 10 min. a podobne)

Rozprávkový automat patrí k najúspešnejším projektom divadla- hrali sme ho už po celom Slovensku na rôznych festivaloch- Pohoda Trenčín, Chlebom a vínom Trebišov, Rolandove hry Bardejov a ďalších, na oslavách mesta- Deň detí Žilina, Leto v Košiciach a pod. aj samostatne ako divadelné predstavenie pre deti.

Autor projektu, scenára a réžia: Roman Sorger

Účinkujú: Jana Bartošová, Jana Fiterová, Roman Sorger

DETEKTÍV KUBO

Divadlo Haliganda uvádza rozprávkovú detektívku na motívy knihy Nedostižný Edo od americkej autorky Weinman Sharmatovej Marjorie. Autorom scenára a režisérom je Roman Sorger. Hlavná postava – osemročný Kubo – má už množstvo skúseností s riešení rôznych záhad, nájdením stratených vecí a podobne. Zdá sa, že detektívne remeslo je mu súdené. Práve v okamihu, kedy si v duchu predstavuje, ako nájde stratené diamanty či milión dolárov, mu zavolá kamarátka Zuzka. Potrebuje jeho pátračské schopnosti… Deti pomáhajú bystrému a večne hladnému Kubovi pri pátraní, cibria si postreh a sivú mozgovú kôru, aby sa v závere spolu so Zuzkou a Kubom potešili z vyriešenia záhady žltého obrázku. Hra je plná interakcie s deťmi, muziky, komických výstupov a vo veľmi svižnom tempe.

Predstavenie je vhodné pre deti od 5 rokov a pre rodičov.

Po technickej stránke je inscenácia nenáročná na priestory – hráme v škôlkach, školských kluboch, telocvičniach, pod holým nebom, na festivaloch a pod.

scenár a réžia: Roman Sorger

scénografia: Roman Sorger

PRSTOM PO MAPE

Hudobná skupina Haligandy Iná hudba ponúka jedinečný hudobno-poznávací zážitkový program pre deti- Prstom po mape. Ide o autorský projekt, ktorého cieľom je priblížiť deťom exotické krajiny prostredníctvom ich hudby, netradičných hudobných nástrojov a mýtických príbehov. Najdôležitejšiu úlohu to zohráva práve hudba na „iné“ nástroje –  austrálske didgeridoo, africké perkusie, štrbinový bubon z kusu stromu, eskimácky luk, ud, japonská píšťala, ale aj slovenskú fujarku, koncovku a mnoho ďalšieho. Spomínané nástroje sú originálmi z krajín svojho pôvodu a zaujímavé sú aj ako výtvarné artefakty.

Program je koncipovaný ako výlet po exotických krajinách- India, Afrika, Grónsko, Austrália, Japonsko- s návratom na Slovensko.  Sprevádzajú ním traja hudobníci a herec, animátor a moderátor v jednej osobe.

Pre deti máme pripravené aj prekvapenia v podobe ukážky prvého mobilného telefónu, ktorý používali ľudia v praveku.

O každej krajine na výlete prerozpráva animátor jeden mytologický príbeh a zapojí doň interaktívne aj deti. Pri spoločnom rozohrávaní príbehu im pomáhajú aj príznačné rekvizity.

Pre prácu s detskými divákmi máme pripravené dva varianty.

Pri menšom počte detí sa v príbehoch a pri jednotlivých nástrojoch vystriedajú všetci.

Pri väčšom počte detí, kedy nie je technicky možné, aby sa do diania mohli zapojiť všetci, je vhodnejší čisto javiskový variant, kedy deti neprichádzajú na pódium.

Na záver programu si môžu deti siahnuť na predstavené nástroje, dokonca si môžu pod dohľadom hudobníkov vyskúšať hru na niektoré nástroje.

Program už videli tisícky ľudí po celom Slovensku, mal svoju premiéru aj na festivale Pohoda, na stredovekých Mystériách v Bardejove, na Noci múzeí v Košiciach a na mnohých iných miestach. Je obľúbený a stále žiadaný najmä pre svoju interakciu a jedinečnosť v prepojení hudby a divadla.

Program je komponovaný na 50 minút s možnosťou predĺženia aj skrátenia ( maximálne však 70 minút a minimálne 20 minút)

 

V programe účinkujú

- animátor, rozprávač, herec, koncovka- Roman Sorger

- austrálske nástroje a perkusie- Róbert Zajac

- africké nástroje, perkusie, ud- Peter Lorinc

- štrbinový bubon, praveký mobil, perkusie, indické nástroje- Peter Labaj

TEATRUM MYSTICUM

Hudobno-divadelné kabaretné predstavenie v podaní Inej hudby a Divadla Haliganda. Teatrum mysticum prevedie deti dejinami divadla od čias praveku až po Shakespeara. Čo sa vtedy hralo? Prečo do divadla nemohli vstúpiť ženy? Hralo sa divadlo v kostole? A mnoho ďalších zaujímavých otázok tu nájde spolu s divákmi svoje odpovede.

Predstavenie je koncipované ako zmes hraných a moderovaných častí, ktoré sú dotvárané živou riadenou interakciou s deťmi. Vybrané deti prichádzajú na pódium a stávajú sa priamymi aktérmi deja. Raz sú pravekými ľuďmi na love, pomocníkmi šamana,inokedy gréckymi bojovníkmi, rímskymi cisármi, stredovekými vedcami, či renesančnými hercami, ktorí stvárňovali aj ženské úlohy napríklad Júliu. V predstavení sa používajú rôzne dobové kostýmy a samozrejme aj úryvky z textov gréckych, rímskych, stredovekých a renesačných drám. Hudba nemá len náladotvornú funkciu. Deti sa oboznamujú s tradičnými hudobnými nástrojmi, ktoré sa dnes už nepoužívajú niektoré sa dajú vidieť iba v múzeách- napríklad stredoveká ninera, antická lýra, štrbinový bubon, bzučiaky, ozvučené luky.. . Na predstavení sa na týchto hudobných nástrojoch priamo hrá. Deti sa tak priúčajú nielen historickým súvislostiam v dejinách divadla, ale chápu aj význam členenie divadelného priestoru na javisko a hľadisko, význam kostýmu a teda scénografe v divadle a tiež význam hudobnej zložky divadla. Deti v predstavení dostávajú kopletný umelecko-historický aj vedomostne poučný exkurz do divadla, a to hravou formou.

Predstavenie je vhodné pre deti od 5 rokov, pre škôlky a prvý stupeň základnej školy, kde inscenáciu možno využiť na prepojenie informácií s dramatickou, hudobnou, výtvarnou výchovou, vlastivedou a podobne.

autor projektu, scenár a réžia: Roman Sorger

hudba: Peter Lorinc, Robo Zajac, Peter Labaj

účinkujú: Roman Sorger, Peter Lorinc, Robo Zajac, Peter Labaj


Ness KDC Košiciam

Webová stránka bola vytvorená v rámci projektu NESS KDC Košiciam