Tvorcovia

Čo je divadlo Haliganda

V roku 2013 vzniklo v rámci Domu kreativity divadelné zoskupenie mladých ľudí, ktorý tvoria divadlo pre deti. Nazvali sme ho Divadlo Haliganda. Tvorí vlastné divadelné projekty pod vedením Romana Sorgera. Častokrát ide o viacdruhé alebo viacžánrové prepojenia a hoci to znie zložito, všetky inscenácie majú spoločnú jednoduchú ideu: ide o inscenácie určené detskému divákovi a zároveň jeho dospelému rodičovi. Zohľadňuje sa pri nich vek, ale aj prirodzený záujem o nové veci, zvedavosť, intelekt a zdravé prepojenie na všetko to nové technicky rýchlo sa rozvíjajúce, čo je deťom vždy prirodzenejšie, než bolo ich rodičom. Divadlo Haliganda nerezignovalo na tak často smutne opakované tvrdenia niektorých dospelých: “Veď je to len niečo malé pre deti!” My v Haligande vieme, že pracovať s deťmi a tvoriť pre ne nie je niečo, čo stačí robiť ledabolo, rýchlo, popri inej práci takpovediac na kolene. Naopak, robiť pre deti je vyšší level než pre dospelých. Takto pristupuje aj Divadlo Haliganda k svojim predstaveniam a koncertom. Tie sú plné živej interakcie, otvoreného ale zároveň pedagogicky zvládnutého prístupu s umeleckou hodnotou.

V ponuke nájdete aj koncertné a workshopové podujatia ďalšieho zoskupenia v rámci Domu kreativity s názvom Iná hudba. Je to zoskupenie 5 mužov, zapálených hudobníkov a a tiež otcov. Aj keď majú všetci svoje povolania a ako hlavy rodín majú aj iné milé otcovsko-manželské povinnosti, ich hravosť, tvorivosť, láska k hudbe (predovšetkým netradičnej) a tiež k deťom, ich rovnaké zmýšľanie o potrebe kvalitných programov pre deti ich doviedla do Domu kreativity. Stretávajú sa pod vedením Romana Sorgera, tvoria a vyrábajú si vlastné hudobné nástroje. Hrávajú na nástrojoch z rôznych exotických krajín a siahajú aj po historických nástrojoch. Sami si vyrobili antickú lýru, či stredovekú ninjeru – presný hudobne funkčný duplikát, čo je aj historická rarita. Aj Prejekty Inej hudba sprevádzajú deti po iných krajinách alebo ich vovádzajú do iných historických období.

V Dome kreativity sa tiež stretávajú mladí tanečníci – študenti konzervatoristi, ktorí tu pod vedením Romana Sorgera dostali priestor na vlastné sebavyjadrenie.


Ness KDC Košiciam

Webová stránka bola vytvorená v rámci projektu NESS KDC Košiciam