Kontakt

Kontakt

Mgr. Roman Sorger

  • štatutár,projektový manažér a dramaturg Občianskeho združenia a Domu kreativity Haliganda
  • riaditeľ festivalu Krajina Haliganda
  • spoluzakladateľ OZ Haliganda
  • lektor divadelných workshopov pre deti
  • koordinátor hudobných workshopov a autorských projektov Haligandy

Vzdelanie:
Gymnázium L. Stockela, Bardejov
Filozofická fakulta PU, Prešov

Predchádzajúce zamestnania:
Základná umelecká škola Bardejov – pedagóg
Šarišské múzeum Bardejov – sprievodca v skanzene
JAS Bardejov – robotník
Slovenská televízia Košice – dramaturg a redaktor, scenárista (externe), pomocný režisér (externe), režisér (externe)
Prešovská univerzita Prešov – pedagóg

Stredná umelecká škola Košice- pedagóg
Základná umelecká škola Jantárová, Košice – pedagóg
Literárne gymnázium Revúca – pedagóg
Európske hlavné mesto kultúry – umelecký dramaturg
Slovenský rozhlas – autor a režisér (externe)
Fly Fish – copywriter, režisér
lektor divadelných workshopov a workshopov scénického umenia
porotca divadelných a literárnych súťaží
Nomen – majiteľ

Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice – pedagóg

ZUŠ Čordákova 50 – zástupca riaditeľa

Kontakt:

0908 659 735

 

Michaela Komarová

  • PR manažérka, fotografka
  • prezentácia a propagácia Občianskeho združenia, Domu kreativity Haliganda, Materského centra  a Klubu Montessori škôlka Haliganda na verejnosti

Vzdelanie:
Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice

Kontakt:

0907 191 980

Karolína Dienesová

  • Vedenie a organizácia Domu kreativity Haliganda, Materského centra  a Klubu Montessori škôlka Haliganda 

Kontakt:

+421910331610

Sídlo občianskeho združenia a korešpondenčná adresa:

Haliganda, občianske združenie

Ždiarska 9

Košice, 04012

IČO: 35 547 367

IBAN SK 98 1100 0000 0026 2172 1045

bankové spojenie: Tatrabanka 2621721045/1100

e-mail:

Facebook: HALIGANDA

Facebook: Krajina Haliganda – festival pre deti a ich zvedavých rodičovNess KDC Košiciam

Webová stránka bola vytvorená v rámci projektu NESS KDC Košiciam