Divadelné workshopy

Divadelné workshopy sú určené deťom od 3 rokov. Deti sú tu aktívnymi účastníkmi, všetky sú zahrnuté do tvorby a  hry. Cibria si tak rôzne zručnosti a schopnosti. Okrem aktívneho pohybu sa učia nebáť sa, prejaviť sa. Rozvíjajú si fantáziu a predstavivosť, učia sa spolupráci a súhre s ostatnými deťmi. V druhom pláne sa učia zásadám dramatického umenia - herectva, ale aj výstavby dramatického textu. To všetko sa deje bez toho, aby si to deti uvedomovali. Keď je potrebné dotvoriť záver rozprávky, keď sa majú rozhodnúť, ktorou cestou sa má rozprávkový hrdina vybrať, keď si musia voliť medzi dvoma možnosťami - vtedy ide o celostné vzdelávanie a výchovu formou hry. 

Deti vyhľadávajú naše divadelné workshopy, lebo hravosť je im prirodzená a pod vedením našich lektorov vedia, že budú vždy vítané, že nejestvuje zlý názor ani nevydarený prejav.

Divadelné workshopy môžu byť určené náhodne zoskupeným deťom aj organizovaným skupinám, triedam. Dajú sa dramaturgicky naplánovať aj na zadanú tému alebo na špeciálne precvičovanie istých zručností. Sú obľúbenou súčasťou firemných osláv, dni detí a pod.


Ness KDC Košiciam

Webová stránka bola vytvorená v rámci projektu NESS KDC Košiciam