Výtvarné workshopy

Výtvarné workshopy sú zamerané na deti alebo na dospelých.

Pri detských workshopoch sa deti stretávajú s klasickými aj neobvyklými technikami a sú zamerané na tvorbu a výsledný produkt, ktorý si deti odnesú domov. Workshopy sú členené podľa veku detí a ich náročnosť je primerané ich schopnostiam.

Workshopy pre dospelých sa zameriavajú na výrobu predmetov dennej potreby, na dekorovanie a dotváraniu už hotových výrobkov z textilu, dreva, kovu, vosku a pod.


Ness KDC Košiciam

Webová stránka bola vytvorená v rámci projektu NESS KDC Košiciam